leed-platinum.png

Umění obchodu

Ovládat obchod je uměním vnímat inspiraci a s její pomocí dosahovat výjimečných výsledků. Inspirací se stává vykročení z každodenní rutiny, které je podněcováno lidskou dovedností.

Florentinum vzniklo jako nadčasová stavba, která se hrdě hlásí k dědictví evropské kulturní tradice a jejímž hlavním účelem je vytvoření výjimečného prostoru pro ty nejlepší obchodníky, kteří toto řemeslo dokáží povznést na uměleckou úroveň.